• Najada
 • hevli
 • psychobabble
 • OFFka
 • avian
 • idana
 • Sinneswandlerin
 • sipping
 • fuckplastic
 • orendasophie
 • nettle-carrier
 • dyspnea
 • illgresi
 • grumpy
 • whothefuckismonikapomijan
 • nieprzytomny
 • are
 • ankkku
 • lonelygirl15
 • HambreDelAlma
 • Barszczowydeszcz
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.

- Andrzej Stasiuk
Reposted fromamphetamine amphetamine viakrukowate krukowate
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viakrukowate krukowate
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viapatos patos
2151 6bc0
Reposted fromweightless weightless viapatos patos
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapatos patos
9689 773f 500
Reposted fromghostlybandit ghostlybandit viasponzy sponzy
7550 ecb7 500
song
Reposted fromsponzy sponzy viaHedgehoginthefog Hedgehoginthefog
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaHedgehoginthefog Hedgehoginthefog
6725 2988 500
Reposted fromzciach zciach
Reposted fromshakeme shakeme viafou fou
0354 514a 500
Reposted byeibhlin84 eibhlin84
4523 e15e 500
Reposted fromFienrira Fienrira vialavie lavie— (two more gifs)
Reposted fromhairinmy hairinmy viakreska-groteska kreska-groteska
9803 ff4a 500
Reposted fromotters otters viaconcarne concarne
9805 cb72 500
Reposted fromotters otters viaconcarne concarne
Reposted fromFlau Flau viaTamahl Tamahl
9956 bc7a 500
Reposted fromtfu tfu viareactivityparty reactivityparty
6710 dd22
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaSzczurek Szczurek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl